Pilates
Pilates
PMA
Pilates
Pilates
Pilates

Marika Bališová

Renáta Pecková

VITAJTE V NAOM PILATES TDIU

 

 

V Januári 2020 otvárame Pilates kurz pre za?iato?níkov:

Útorok          18.20           Štvrtok    19.30              2 vo?né miesta


MAT  PROGRAM  https://www.basipilates.com/education/class/trnava-slovakia-m/

COMPREHENSIVE  GLOBAL  FORMAT  https://www.basipilates.com/education/class/trnava-slovakia-c/
  

  

             

 

 

Wellness & Pilates - telo a myse? si zaslúia zdravie a relax

Na chví?ku sa zastavte a doprajte svojmu telu zdravie a duši relax. ?i ste ena alebo mu, zaslúite si zdravé a krásne telo. U nás zaijete nádherný súlad harmónie tela a duše. Budete odchádza? výborne naladení a s pocitom, e svoje zdravie ste nenechali na ved?ajšej ko?aji. Cvi?enie uvo??uje endorfíny, hormóny š?astia. Masá Vás nádherne uvo?ní, ?i pomôe Vášmu unavenému telu.

Vy, ktorí sa k nám pravidelne vraciate, viete o ?om hovoríme. Aj v?aka Vám sa neustále vzdelávame a chceme Vám z nás odovzda? len to najlepšie. Tí, ktorí ste k nám ešte nezavítali, neváhajte, Vaše telo, Vaše zdravie a duševná pohoda bude Vašou najvä?šou odmenou. Všetci ste vítaní v našom útulnom dom?eku!

So elaním pevného zdravia a pohody sa na všetkých teší

Marika Bališová, Renáta Pecková
a team Pilates štúdia Trnava