CENNÍK

Cenník Pilates cvičenia

Aktuálny platný cenník

Kurz Pilates MAT WORK pre začiatočníkov 20

vstupov

160,00€

Kurz Pilates MAT WORK 8 vstupov

64,00€

Kurz Pilates APPARATUS + MAT WORK 8 vstupov

84,00€

Kurz Pilates APPARATUS 8 vstupov

104,00€

Individuálna hodina MAT WORK 1 osoba 1 hodina

40,00€

Individuálna hodina MAT WORK 1 osoba (10 hodín)

280,00€

Individuálna hodina APPARATUS 1 osoba (1 hodina)

50,00€

Individuálna hodina APPARATUS 2 osoby (1 hodina)

75,00€

Individuálna hodina APPARATUS 1 osoba (10hodín)

330,00€

Individuálna hodina APPARATUS 2 osoby (10hodín)

560,00€