CENNÍK

Cenník Pilates cvičenia

Aktuálny platný cenník

Pilates kurz MAT WORK pre začiatočníkov (20 vstupov)

180,00€

Pilates kurz MAT WORK (8 vstupov)

70,00€

 Pilates kurz APPARATUS + MAT WORK (8 vstupov)

90,00€

 Pilates kurz APPARATUS (8 vstupov)

110,00€

Individuálna hodina MAT WORK 1 osoba (1 vstup)

50,00€

Individuálna hodina MAT WORK 1 osoba (10 vstupov)

300,00€

Individuálna hodina APPARATUS 1 osoba (1 vstup)

70,00€

Individuálna hodina APPARATUS 2 osoby (1 vstup)

90,00€

Individuálna hodina APPARATUS 1 osoba (10 vstupov)

350,00€

Individuálna hodina APPARATUS 2 osoby (10 vstupov)

580,00€

Pilates kurz pre začiatočníkov - online USB

90,00€

Pilates kurz pre začiatočníkov - online 

80,00€

Číslo účtu 

SK94 1100 0000 0029 2386 9424