PILATES

Kto bol Pilates?

Joseph Hubertus Pilates (1880-1976) sa narodil v Nemecku blízko Dusseldorfu. V detstve býval chorľavý , trpel astmou, krivicou, reumatickými bolesťami. Jeho zdravotný stav a nutnosť pravidelného pohybu sa stali podnetom k jeho neskoršiemu vzťahu k cvičeniu.

Joseph Pilates vytvoril začiatkom dvadsiateho storočia cvičebný systém, ktorý dvadsiate prvé storočie vzalo útokom. Nazval svoju metódu "KONTROLÓGIA". Dnes sa po celom svete používa názov Pilatesova metóda cvičení.

Joseph Pilates bol legendárny liečiteľ tela. Obdivoval východné tradície starajúce sa o telesnú kondíciu a sústreďujúce sa na kľud, slobodnú myseľ a s dôrazom na strečing. Naviac zvládal západný prístup ku gréckemu a nemeckému fitness, ktorý zdôrazňoval silné a pevné svaly. Joseph Pilates kombinoval tieto dva smery a vytvoril svoj vlastný program rozvoja tela a mysle. 

Pilatesová metóda cvičení je založená na šiestych základných princípoch:

- Koncentrácia

- Kontrola

- Powerhouse PWH (centrum tela)

- Presnosť

- Dýchanie

Je to cvičenie, ktoré je biomechanicky bezpečné a nenárazové. Cviky naťahujú a posilňujú všetky svalové skupiny tela a dôležité je, že nezanedbávajú ani malé, uvoľnené svaly.  


...Svalová nerovnováha...

Je viac než pravdepodobné, že nezaťažujete svaly symetricky a že trpíte svalovou dysbalanciou (narušením svalovej rovnováhy). Dôvodom môže byť jednostranné zaťažovanie , zlé pohybové návyky, ale i prirodzený proces starnutia. Dysbalanciou najprv vznikajú zmeny svalového tonusu, kĺbového rozsahu, ktoré môžu časom prejsť ku skráteniu svalu, svalovej atrofii (úbytku svalovej hmoty) a artrotickým zmenám v kĺbe (deformácii kĺbovej chrupavky). Svalová nerovnováha vedie k zlému držaniu tela, k rôznym problémom i bolestiam , príliš sa zaťažujú kĺby a často dochádza i ku zraneniam. K odstráneniu týchto problémov je treba:

- Naťahovať skrátené svaly. Zvyčajne sú to povrchové, niekedy príliš izolovane posilňované svaly.

-Posilňovať ochabnuté svaly. Často sú to hlbkové spevňujúce svaly.

-Uvoľňovať a naťahovať skrátené svaly.

-Opravovať všetky odchýlky od správneho držania tela.

-Posilňovať strednú časť tela.

-Zlepšovať nervovo svalovú koordináciu a rovnováhu.

-Vytvoriť správny posturálny stereotyp 


Ako cvičiť?

Cvičebné zostavy proti bolestiam v chrbte sa väčšinou skladali z izolovaných pohybov určitých častí tela a cielene presne na určitú svalovú dysbalanciu. Pokiaľ sa bolesť v určitej časti chrbtice podarilo odstrániť, väčšinou sa nepodarilo odbúrať zažitý stereotyp zlého držania tela pri každodenných pohyboch a bolesť sa skoro opäť objavila.

V súčasnej dobe narastá obľuba komplexnejších prístupov k cvičeniu, vychádzajúcich z princípu jednoty tela a duše. Z toho dôvodu je stále viac v obľube Pilatesova metóda cvičenia. Má veľa priaznivcov medzi rehabilitačnými pracovníkmi. Fyzioterapeuti a ortopédi na celom svete ju zahŕňajú do rehabilitačných programov proti bolestiam chrbta spôsobené zlým držaním tela, jednostrannými pracovnými úkonmi alebo úrazom. Každý cvik je adresovaný chrbtici a pokiaľ sa cviky prevádzajú správne, môžu zmeniť alebo odstrániť väčšinu drobných bolestí.


Pilatesov prístup k odstráneniu bolesti

Pri prvom stretnutí s Pilatesovým cvičebným programom môžete mať dojem, že ide o zmes ďalších prístupov vrátane jógy cez grécke a nemecké telocvičné systémy, tanečné kroky a náročnými gymnastickými prvkami vrátane. Pilates všetky techniky preštudoval, geniálne skombinoval a vytvoril svoj vlastný jedinečný program.

Cieľom Pilatesovho cvičenia je uvedomiť si svoje telo. Podstatou jeho metódy je uvedomiť si a rozvíjať všetky svaly rovnomerne a pôsobiť nielen na dobre známe svalové skupiny ale i na svaly ukryté pod nimi a medzi nimi, pretože veľa týchto svalov podopiera vašu kostru. Pokiaľ tieto svaly zoslabnú a podľahnú gravitácii, má telo tendenciu ochabnúť alebo reagovať svalovou dysbalanciou - posilňované veľké svaly sú čím ďalej silnejšie , zatiaľ čo malé ukryté svaly sú čím ďalej slabšie. Niektorí z vás možno ani netušia , že mnoho fitness programov dysbalanciu priamo podporuje. Zahrňujú náročné posilňovanie prevažne povrchových svalov a na malé , menej používané svaly, a na naťahovanie zabúdajú. Jednostranne vyznie aj náročné aeróbne cvičenie, pokiaľ sa zabudne na vytvorenie či obnovenie svalovej rovnováhy.