Pilates kurz pre začiatočníkov

Uvádzacia cena

Pilates program pozostávajúci zo základnej zostavy cvikov Pilates metódy. 

Cviky sú prezentované samostatne cez aplikáciu princípov Pilates metódy do pohybu. Dôraz je smerovaný na svalovú aktivitu v danom cviku a techniku prevedenia.

Ako benefit je prezentovaná súvislá Pilates Mat hodina zložená z daných cvikov, ktorá je zameraná na mobilitu a spevnenie kritických partií tela.  

Program obsahuje :

- 16 základných videí cvikov s popisom svalovej aktivity, cieľu cviku, techniky

- Plynulá lekcia pozostávajúca zo základných cvikov Pilates metódy

- Všetky cviky sú popísané v PDF formáte

- Základná teória Pilates metódy v PDF formáte

Po absolvovaní Online kurzu, je možnosť zaradiť sa do skupinových cvičení priamo u nás v štúdiu.  

50,00 € 80,00 €