Pilates kurz pre začiatočníkov /USB + vytlačené PDF materiály/

Pilates program pozostávajúci zo základnej zostavy cvikov Pilates metódy.

Cviky sú prezentované samostatne cez aplikáciu princípov Pilates metódy do pohybu. Dôraz je smerovaný na svalovú aktivitu v danom cviku a techniku prevedenia.

Ako benefit je prezentovaná súvislá Pilates Mat lekcia zložená z daných cvikov, ktorá je zameraná na mobilitu a spevnenie kritických partií tela.

Program obsahuje :

- 15 základných videí cvikov s popisom svalovej aktivity, cieľu cviku, techniky

- Plynulá lekcia pozostávajúca zo základných cvikov Pilates metódy

- Všetky cviky sú popísané v PDF formáte

- Anatómia-svaly centra tela 

- Základná teória Pilates metódy v PDF formáte

Po absolvovaní Online kurzu, je možnosť zaradiť sa do skupinových cvičení priamo u nás v štúdiu.

! UPOZORNENIE ! : Konzultujte Vašu spôsobilosť cvičenia s lekárom. Cvičíte na vlastnú zodpovednosť. Pilates & Masáže štúdio nenesie žiadnu zodpovednosť za vzniknuté problémy rôzneho rozsahu pri cvičení.

90,00 €